Bahattin Yaman

Dates in Oxford:

06 December 2021 - 05 December 2022

Position:

Academic visitor

Faculty / College Address: 

Khalili Research Centre 

Email:

bahattinyaman@gmail.com

Profile:

I completed my master's thesis  at Marmara University in Istanbul and completed Ph. D. thesis in the Art History Department at  Hacettepe University in Ankara. The subject of my Ph. D.  thesis, which I prepared under the supervision of Prof. Dr.  Serpil Bağcı, is The Signs of Doomsday in Ottoman painting art. For a long time, I have worked as an academic staff in the Turkish Islamic Arts Chair at Suleyman Demirel University.

Research Interests:

Islamic Illustrated manuscript, Ottoman Art History, Ottoman period Inscriptions, Ottoman Palace Art Organization, Turkish Ebru (Marbling) Art, Travelling to different cultures.   

Books: 

Osmanlı Saray Sanatkarları: 18. Yüzyıl Ehl-i Hıref, (Ottoman Palace Artisans: Ahl-i Hiraf in the 18th century), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008

Sarayın Terzileri: 16-18. Yüzyıl Osmanlı Osmanlı Hassa Kıyafet Birimleri (Tailors of the Palace: Ottoman Clothing Units in the16-18. Century),  Kitap Yayınevi 2018

Articles:

 “Fit for the Court: Ottoman Royal Costumes and their Tailors, 16th-18th Centuries” Ars Orientalis, Washington, Yıl: 2012, v: 42, p. 89-101
"Ahval-ı Kıyamet Yazmaları Resimlerinde Kıyamet Sonrası Hayat"( The life after Doomsday in the illustrations of Ahvâl-i Qiyâmeh Manuscripts), Hacettepe Ünv. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, Ankara, p. 217-234.
“Hungarian Craftsmen in the Workshops of the Seraglio During the First Half Of the 16th Century”, Thirteenth International Congress Of Turkish Art. Budapest, 2009,   p. 685-695.
"Kahire Millî Kütüphanesindeki Minyatürlü Farsça Yazmalar" (The Persian Illustrated Manuscripts In The Cairo National Library),  Erdem, v. 51, 2008.
“Türk Minyatür Sanatında Cennet” (The Paradise In Ottoman Miniature Painting), Belleten, v. 263,  p. 141-154, 2008.
"1545 Yılı Osmanlı Saray Sanatkârları" (The Ottoman Palace Artisans in 1545), Belleten, Sayı: 264, Ağustos 2008, p. 501-534.
“Osmanlı Resim Sanatında Dabbetü’l Arz” (The Beast Of The Earth  (Al-Dabbat Al-Ard) In The Ottoman Miniature Painting.), Filiz Çağman’a Armağan, lale Yayıncılık, p. 649-659. 
“Osmanlı Kitap Sanatlarında La’li Mürekkep Yapımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012/1, v: 28, p. 129-142.
"Isparta'da Bir Mezar Taşı ve Hatırlattıkları" (A Gravestone in Isparta and its Remembrance), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, v: 42, Yaz, p. 165-172, 235-239
"Isparta'da Yok Olan Bir Kültür: Tahir Paşa Konağı" (The Vanished Culture in Isparta: Tahir Pahsa House),  Bilge, Mart 2007, v: 50, p. 96-107
"Dini Kültürün Resimle İfadesi: Deccal Örneği", (The Exposition Of Religious Culture With Illustrations: Daccal Example), Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 2007, v: 1, p.139-155
“1557 Tarihli Ehl-i Hıref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları”, KÖK Araştırmalar, cilt VIII, sayı 2, Güz 2006, s. 5-38
"1545 Yılı Osmanlı Saray Sanatkârları" (The Ottoman Palace Artisans in 1545), Belleten, Sayı: 264, Ağustos 2008, s. 501-534+11 belge
“Producing soot ink by traditional methods and results of itsapplication in the ottoman book arts” International Journal of Business, Economics and Law, pp., Apr. 2016.
"Isparta Gülcü Mezarlığı Mezar Taşları", Erdem, 2007, v. 48, p. 169-201
 

Archaeological excavation experiences:

Archaeological excavation of Ani city, Kars,  2003-2004. 
Archaeological excavation of OldAhlat city, Bitlis,  2006. 
St. Nicholas Church Archaeological Excavation, Antalya, 2005. 
Archaeological excavation of Tavas Castle (Tabea), Denizli, 2021

Projects:

16-18. Yüzyillarda Osmanli Saray Erkani Kiyafetlerini Üreten Birimler (Units Producing Ottoman Palace High Officials’ Apparel In The 16-18 Th Centuries.) TUBITAK, 2011 
Osmanli Dönemine Ait Yazma Eserlerde Geçen Mürekkep Yapim Tekniklerinin Uygulanabilirliğinin Araştirilmasi (The Applicability Research Of Ink Production Techniques In The Manuscripts Written In Ottoman Period). TUBITAK, 2006.

Current project:

The Illustrated Aja’ib al-Makhluqat manuscripts in UK collections

 

bahattin yaman