Seda Ozturk

College:

Pembroke College

Supervisor:

Assoc Prof John J. Lowe & Dr Ömer Faruk Demirok

Educational Background:

MA in Linguistics (SOAS, University of London)

MSt in Turkish Literature (Yildiz Technical University, Istanbul Turkiye)

Thesis Title:

Syntax and Semantics of Causativization

Research areas:

Linguistics; theoretical syntax, morphosyntax, semantics; Lexical Functional Grammar; Turkic languages

Publications and Conference Papers:

Öztürk, S., “Is Instrumental Causee Available in Azerbaijani”. Proceedings of the Workshop on Turkic and Languages in Contact with Turkic, Vol 8 (2023-forthcoming)

Öztürk, S. (2019). Ahmet Haşim'in Gezi Yazılarında Avrupa Algısı. Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı. Istanbul: Enginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı (pp.419-436)

  • Presented at Geçmişten Günümüze Seyahat Kurultayı as a conference paper, at first.

Öztürk, S. (2019). Necat Birinci Armagani. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi. 

Öztürk, S. (2018). Muzaffer Erdost ve Fikret Şahoğlu Çatışması. Türk Edebiyatında Polemikler Özel Sayısı. Ankara: Hece (604-608)

  • A research paper for special edition of Hece (a well-known prestigious literary magazine in Turkiye) 

Öztürk, S. (2015). Gökbayrak’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi. Yıldız Technical University Yildiz Social Sciences Institute 2nd Postgraduate Student Symposium, Istanbul